obchod@nakupzbrane.cz
+420 778 058 600

Florida Guardians Program: Úspěšný Model Školní Bezpečnosti

Prodej zbraní online > Informace a články > Články > Florida Guardians Program: Úspěšný Model Školní Bezpečnosti

Florida Guardians Program: Úspěšný Model Školní Bezpečnosti

Posted by: prodej-zbrani
Category: Články

Co je Florida Guardians Program?

Florida Guardians Program, známý také jako Chris Hixon, Coach Aaron Feis, & Coach Scott Beigel Guardian Program, je klíčovým bezpečnostním opatřením ve školách na Floridě. Byl zaveden v roce 2018 po tragické střelbě na střední škole Marjory Stoneman Douglas v Parklandu, která si vyžádala 17 životů. Tento program má za cíl zlepšit bezpečnostní opatření ve školách a jedním z jeho klíčových prvků bylo zavedení Guardian.

Program byl pojmenován na počest tří hrdinů, Chrise Hixona, Aarona Feise a Scotta Beigela, kteří během střelby obětovali své životy při ochraně studentů. Chris Hixon, sportovní ředitel a trenér, reagoval okamžitě a pokusil se útočníka zastavit. Aaron Feis, asistent trenéra fotbalu, použil své tělo jako štít k ochraně studentů. Scott Beigel, učitel zeměpisu a trenér, otevřel dveře své třídy, aby studenty ukryl, a byl při tom smrtelně zraněn.

Od zavedení programu v roce 2018 nebyla zaznamenána žádná střelba na školách, které se programu účastní. To je výrazným ukazatelem efektivity tohoto opatření v prevenci školních tragédií.

Struktura a Financování Guardian programu

Florida Guardians Program je financován státem a spravován místními šerifskými kancelářemi. Stát poskytuje prostředky na screening a školení strážců, kteří mohou být školní zaměstnanci nebo dobrovolníci. Každý strážce prochází intenzivním výcvikem, který zahrnuje 144 hodin tréninku. Tento výcvik se skládá z:

  • 80 hodin střeleckého výcviku založeného na modelu výcviku akademie pro vymáhání práva, který zahrnuje více než 10 % až 20 % více výstřelů než běžné akademické tréninky a účastníci musí dosáhnout alespoň 85 % úspěšnosti na střeleckých testech.
  • 16 hodin výcviku v přesné střelbě.
  • 8 hodin výcviku v defenzivních taktikách.
  • 8 hodin výcviku s použitím simulátorů pro situace vyžadující uvážení při střelbě.
  • 16 hodin výcviku na scénáře aktivního střelce nebo útočníka.
  • 4 hodiny výuky právních záležitostí.
  • 12 hodin certifikovaného školení o diverzitě.

Tento výcvik zajišťuje, že strážci jsou dobře připraveni na různé scénáře a mohou efektivně chránit studenty a zaměstnance škol.

Strážci v rámci programu mohou být uniformovaní nebo skrytí, v závislosti na rozhodnutí jednotlivých škol a okresů. Uniformovaní strážci jsou viditelnou přítomností, která má odstrašující účinek, zatímco skrytí strážci mohou působit nenápadněji a být lépe připraveni na neočekávané situace. Podle dostupných informací jsou ve většině škol preferováni uniformovaní strážci, aby jejich přítomnost byla jasně viditelná a preventivně odrazující.

Dosavadní výsledky

Od svého zavedení program prokázal svou účinnost ve zvyšování pocitu bezpečí a snižování násilných incidentů ve školách.

Mnoho škol uvádí, že přítomnost strážců má pozitivní vliv na celkové klima ve škole a na vnímání bezpečnosti mezi rodiči, studenty a zaměstnanci.

Ve školách, kde jsou nasazeni strážci, se snížila míra násilných incidentů a zvýšil se pocit bezpečí mezi studenty a personálem.

Program je také považován za modelový příklad pro ostatní státy, které zvažují podobná opatření.

Jeho úspěch spočívá nejen ve fyzické přítomnosti strážců, ale i v jejich důkladném výcviku a přípravě na krizové situace.

Budoucnost Programu

V roce 2023 byl program rozšířen, aby zahrnoval soukromé školy, které si musí školení hradit samy. Tento krok byl učiněn, aby se zvýšila dostupnost programu a zajištění bezpečnosti pro více školských zařízení v celém státě. Stát Florida plánuje i nadále investovat do školení a vybavení strážců, aby byli co nejlépe připraveni na všechny možné scénáře.

V budoucnu se očekává zavedení nových technologií a metod školení, které ještě více zvýší efektivitu programu. Jedním z plánů je zavedení pravidelných cvičení a simulací, které by pomohly strážcům udržet si své dovednosti na vysoké úrovni. Také se diskutuje o zavedení dalších podpůrných opatření, jako jsou psychologické služby pro studenty a zaměstnance, aby se minimalizovaly negativní dopady potenciálních incidentů.

Kontroverze a Kritika

Navzdory celkově pozitivním výsledkům se program nevyhnul kontroverzím. Kritici programu poukazují na několik problémů. Prvním z nich je otázka, zda je správné mít ozbrojené strážce ve školách, což může podle některých názorů zvýšit napětí a stres mezi studenty. Další obavou je možnost zneužití zbraní nebo nesprávné reakce v krizových situacích. Kritici také poukazují na to, že finanční prostředky vynaložené na tento program by mohly být využity jiným způsobem, například na preventivní opatření a psychologickou podporu studentů.

V minulosti došlo k několika incidentům, kdy ze své zbraně strážci omylem vystřelili při manipulaci, nebo ji nechali bez dozoru. Tyto případy vyvolaly debaty o bezpečnosti a efektivitě programu, i když tvoří jen malé procento z celkového počtu hlášení. V reakci na tyto incidenty byly zavedeny přísnější kontroly a další školení, aby se minimalizovalo riziko chyb a zajistila maximální bezpečnost ve školách.

Fungoval by podobný program i v České Republice?

Myslíme si že ano. Nedávná střelba na Filozofické fakultě v Praze vyvolala debaty o bezpečnostních opatřeních na školách v České republice avšak pokud je nám známo, tak do této chvíle nikdo z “odborníků” nepřišel s podobným návrhem jako je Florida Guardians Program. Samozřejmě v takové situaci by nemusel být návrh přijat pozitivně, ale to nic nemění na jeho výsledcích a možnostech. Naopak se zde vyskytovaly scestné návrhy jako bezpečřnostní rámy a další, které jsou v podstatě v těchto podmínkách nerealizovatelné bez extrémních nákladů a obrovského zdržení vyuřování při jejich aplikaci.

Argumenty pro zavedení takového programu zahrnují zvýšení pocitu bezpečí a schopnost rychleji reagovat na potenciální hrozby. Vyškolený personál dokáže efektivně “odrazit útok” a zabránit jeho pokračování v případě, že se již pachatel rozhodl ve škole, která je součástí programu útočit. Zkušenosti z Floridy však ukazují, že se pachatelé školám v programu raději vyhnou. Strážci navíc dokážou složkám pomoci s orientaci v budovách škol.

Vzhledem k úspěšnosti programu na Floridě, kde nebyla zaznamenána žádná střelba na školách, které se programu účastní, stojí za úvahu, zda by podobné opatření mohlo být přínosné i v českém školním systému. Je však nutné pečlivě zvážit všechny aspekty a možné dopady takového programu.

Florida Guardians Program je komplexní ale i kontroverzní iniciativou, která si klade za cíl zvýšit bezpečnost ve školách prostřednictvím přítomnosti vysoce vyškolených ozbrojených strážců. I přes některé incidenty a kritiku program prokázal svou účinnost ve zvyšování pocitu bezpečí a snižování násilných incidentů ve školách. S pokračujícími inovacemi a rozšířením programu se očekává, že jeho přínosy budou i nadále růst.

Program je příkladem toho, jak může být bezpečnostní iniciativa implementována na státní úrovni a přinést skutečné výsledky.

Informace o programu v angličtině: https://www.fldoe.org/safe-schools/guardian-program.stml

Author: prodej-zbrani