obchod@nakupzbrane.cz
+420 778 058 600

Co je DU střelivo, střelivo s ochuzeným uranem

Prodej zbraní online > Informace a články > Eshop > Co je DU střelivo, střelivo s ochuzeným uranem

Co je DU střelivo, střelivo s ochuzeným uranem

Posted by: prodej-zbrani
Category: Eshop, Informace

Zakázané střelivo s ochuzeným uranem

Ačkoliv se toto střelivo řadí mezi zbraně kategorie A, tedy zakázané, přesto mnoho střelců neví jak funguje, k čemu je a zda je pro střelce nebezpečné či nikoliv. Shrneme si zde základní informace o DU střelivu, tedy střelivu s ochuzeným uranem (DU – Depleted Uranium).

Výroba a složení

Ochuzený uran je produkt získaný při výrobě jaderné energie nebo jaderných zbraní. Během procesu obohacení uranu se vyšší koncentrace izotopu U-235, který je vysoce radioaktivní a vhodný pro jaderné reaktory nebo zbraně, oddělí od méně radioaktivního izotopu U-238. Zbývající uran, který je “ochuzený” o U-235 a tedy obsahuje větší množství U-238, je známý jako ochuzený uran.

Fyzikální vlastnosti

Ochuzený uran je velmi hustý kov – asi 1,7 krát hustší než olovo. Tato vlastnost z něj dělá výborný materiál pro průbojná střeliva, protože může proniknout i skrz těžké pancířování. Když DU střelivo zasáhne cíl, generuje se takové množství tepla, že střela se může zapálit a prorazit cíl.

Použití v armádě

DU střelivo se často používá v tankových dělech a některých druzích letounů stejně jako v některých typech ručních zbraní. V podstatě existují nebo existovaly (minimálně jako experimentální) náboje pro většinu puškových ráží použivaných jak NATO tak Varšavskou smlouvou. Provedení jsou různá a existují i dokonce i neplášťované varianty.

Alternativy DU: Existují výzkumy zaměřené na nalezení alternativ k DU střelivu. Jeden z možných kandidátů je wolfram, který má také velmi vysokou hustotu, ale nenese s sebou zdravotní a environmentální riziko spojené s DU.

Zdravotní a environmentální rizika

Střelivo s ochuzeným uranem (DU) může představovat zdravotní riziko pro vojáky a ostatní lidi, kteří s ním přicházejí do styku, ačkoli úroveň rizika závisí na konkrétních okolnostech. Uran je slabě radioaktivní a může být také toxický pro ledviny, pokud se dostane do těla.

Pokud se DU střelivo manipuluje správně a nerozpadá se (například při dopadu), riziko expozice radioaktivitě je obecně nízké. Vojáci, kteří nesou zbraně s DU střelivem, by tedy neměli být vystaveni významnému riziku radioaktivní expozice jen tím, že toto střelivo nosí.

Nicméně, když je DU střelivo vystřeleno a zasáhne cíl, může se rozpadnout a vzniknout jemný prach, který může být vdechnut nebo požit. Tento prach je radioaktivní a může zůstat v prostředí po mnoho let. Vojáci a civilisté, kteří jsou vystaveni tomuto prachu, mohou mít zvýšené riziko zdravotních problémů, včetně rakoviny a poruch reprodukčního systému.

Další možný zdravotní problém spojený s DU střelivem se týká možnosti kontaminace rány kovovými střepinami po zásahu DU střelivem. Tyto střepiny mohou zůstat v těle a způsobit dlouhodobou expozici radioaktivitě a toxicitě uranu.

Efektivita DU střeliva v praxi

Střelivo s ochuzeným uranem (DU) je často považováno za efektivnější v některých vojenských aplikacích ve srovnání s tradičním střelivem nebo střelivem s ocelovým jádrem, díky několika unikátním vlastnostem.

Jednou z hlavních výhod DU střeliva je jeho vyšší hustota. Ochuzený uran je mnohem hustší než ocel, což znamená, že střela z DU může proniknout pancířováním lépe než ocelová střela stejné velikosti. To je obzvláště důležité při boji proti těžce obrněným cílům, jako jsou tanky.

Další výhodou DU střeliva je jeho schopnost “samonabrušování”. Když střela z DU narazí na cíl, místo toho, aby se roztříštila jako mnoho jiných typů střeliva, ostrý konec střely se odštípí a zbytek střely pokračuje v pronikání do cíle. Tento proces pomáhá střele z DU proniknout hluboko do obrnění.

Kromě toho, DU střelivo má také pyroforické vlastnosti, což znamená, že se může zapálit při nárazu. Tento efekt může zvýšit ničivé účinky střely, protože vytváří sekundární poškození způsobené požárem a výbuchem.

Zakázané střelivo na NakupZbrane.cz nekoupíte

…ale to neznamená, že byste se neměli přijít na nášš eshop podívat, protože zde najdete spoustu užitečných věcí pro outdoor, military a všechno to co máte rádi jako zbraně, střelivo, puškohledy, kolimátory, nože, paracordy, kompasy, sumky atd. atd. celkově máme připraveno přes 10 000 produktů

Author: prodej-zbrani