obchod@nakupzbrane.cz
+420 778 058 600

Co potřebujete k přežití

Prodej zbraní online > Informace a články > Informace > Co potřebujete k přežití

Co potřebujete k přežití

Posted by: prodej-zbrani
Category: Informace

Co byste měli vědět o přežití v případě globální katastrofy

Na začátku je třeba uvést, že článek není určen pro skalní preppery ale spíše pro obecnou veřejnost a souhlasit s ním určitě nemusíte 🙂  Pracujeme s lidmi a prodáváme sortiment, který pomáhá a často narážíme na nesmyslné požadavky zákazníků, kteří se chtějí připravit a to co kupují jako první je například trvanlivé jídlo. Přežití v extrémních situacích, zvláště během globálních katastrof a konfliktů, vyžaduje komplexní pochopení a plánování. Existuje nepsané pravidlo tří, které říká, že můžete přežít tři minuty bez vzduchu, tři hodiny bez přístřeší v extrémním prostředí, tři dny bez vody a tři týdny bez potravy. Toto pravidlo slouží jako dobrý základ pro pochopení priorit při přežívání. Dále se podíváme na další základní věci

I. Filtrace a dezinfekce vody

Voda je základem života a v situaci přežití se její význam ještě zvětšuje. Nemusíte se obávat jen dehydratace, ale i rizika kontaminace, která mohou vést k vážným onemocněním. V době globálního nebezpečí, kdy běžné zdroje pitné vody mohou být nedostupné nebo kontaminované, je schopnost získat a vyčistit vodu neocenitelná dovednost. Proto je důležité mít s sebou filtrační systém – něco, co dokáže odstranit bakterie, viry a jiné škodlivé látky z jakékoli vody, na kterou narazíte, případně filtrační brčka, která jsou mobilní a efektivní. Filtrační láhve a pumpy jsou přenosné a efektivní, zatímco chemické tablety nebo kapky, jako je jód nebo chlornan sodný, mohou vyčistit vodu v situacích, kde není filtr k dispozici. Má-li být voda použita pro dlouhodobější přežití, je vhodné zvážit investici do robustnějšího systému, který může ošetřit větší objemy vody. A v nejhorších případech, kdy nejsou k dispozici ani filtry, ani chemikálie, může být život zachraňující dovednost znát přírodní metody, jako je písková filtrace a následná dezinfekce vařením. Tyto metody mohou být náročnější na čas a zdroje, ale mohou být vaší poslední záchrannou sítí v nehostinném prostředí.

II. Udržení tepla

Když se připravujete na přežití v přírodě, zvláště v případě globální katastrofy, teplo by mělo být na vrcholu vašeho seznamu priorit. Kvalitní spací pytel, který vám poskytne dostatečnou ochranu před chladem, je nezbytností. Neměli byste podcenit důležitost izolační podložky; i ta nejlepší spacák nebude efektivní, pokud ležíte přímo na zemi, která vám bude odebírat teplo. Oblečení je také základní – několik vrstev vám umožní přizpůsobit se rychle měnícím se podmínkám. Nepodceňujte ani věci jako jsou čepice, rukavice a teplé ponožky. Ty jsou často přehlížené, ale zásadní pro udržení tepla na těch místech, kde tělo nejvíce chladne. Pro okamžité zahřátí jsou praktické také ohřívače rukou, které se mohou hodit v nouzové situaci, kdy je potřeba rychle získat zpět pocit v teple. A nezapomeňte na kvalitní větrovku nebo bundu, která vás ochrání před deštěm, sněhem a ledovým větrem. Vybavení jako toto může znamenat rozdíl mezi komfortem a krizí a v krajních případech mezi životem a smrtí.

III. Obrana a ochrana

Obrana a ochrana života jsou v extrémních podmínkách klíčové. V situaci, kde se můžete setkat s nebezpečím jak od divokých zvířat, tak od lidí, kteří mohou být v zoufalé situaci nebo mají špatné úmysly, je zásadní být schopen sebeobrany. Střelné zbraně zde hrají významnou roli. Poskytují nejen možnost lovu pro získání potravy, ale především slouží k ochraně a obraně.

Vlastnictví spolehlivé střelné zbraně vám může dát výhodu v obraně proti větším zvířatům a může být rozhodující v případech, kdy jde o vaši bezprostřední bezpečnost. V takových chvílích je důležité mít zbraň, která je dostatečně robustní, aby poskytla potřebnou obrannou schopnost, a zároveň dostatečně univerzální pro různé použití. Puška s optikou nabízí dobrou rovnováhu mezi dosahem a účinností, zatímco pistole jsou ceněny pro svou přenositelnost a rychlost použití na blízko.

Při výběru zbraně pro přežití by měla být prioritou spolehlivost a jednoduchost údržby. Zbraně, které snadno čistíte a opravujete, a které jsou odolné vůči náročným podmínkám, jako jsou extrémní teploty a vlhkost, jsou nejvhodnější. Taktéž je důležité zvážit dostupnost střeliva. Vybrat zbraň, pro kterou je střelivo snadno dostupné, v našich podmínkách 9mm luger či 308w.

Kromě toho je dobré se naučit základní taktiky sebeobrany a střelby. Vědět, jak a kdy použít zbraň, může být stejně důležité jako samotná zbraň. Tyto dovednosti mohou zvýšit vaši sebedůvěru a schopnost ochránit sebe a vaše blízké v nepředvídatelných a nebezpečných situacích.

Nože a multitooly jsou nezbytnými nástroji pro každého, kdo se připravuje na přežití v náročných podmínkách nebo se věnuje outdoorovým aktivitám. Tyto nástroje jsou cenné pro širokou škálu úkolů od základních, jako je krájení potravin, až po složitější úkony, jako je oprava vybavení nebo vytváření přístřeší.

IV. První pomoc

V extrémních přežitových situacích je schopnost poskytnout první pomoc neocenitelná. V případě, že zdravotnické služby nejsou dostupné, vaše znalosti a vybavení první pomoci mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Nejprve je klíčové mít dobře vybavenou lékárničku. Ta by měla obsahovat základní léky na bolest a protizánětlivé přípravky, materiál na obvazy pro ošetření řezných ran, dezinfekční prostředky, prostředky na stabilizaci zlomenin, jako jsou škrtidla a dlahy, a základní nástroje jako nůžky a pinzety. Nezapomeňte na osobní léky pro ty, kteří trpí chronickými onemocněními, a základní antiseptika pro prevenci infekce.

Vědomosti o tom, jak tyto zdroje použít, jsou stejně důležité jako samotná vybavení. Znalost základních postupů první pomoci, jako je zastavení krvácení, správné čištění a obvazování ran, resuscitace (CPR) a správa šoku, je zásadní. Například, v případě silného krvácení je nejdůležitější okamžitě zastavit krev použitím tlakového obvazu nebo dokonce turniketu, pokud je situace vážná.

Významná je také schopnost rozpoznat a řešit běžné problémy, které mohou vzniknout v přírodě, jako jsou podchlazení, úpal, dehydratace, a úrazy jako jsou zlomeniny nebo vykloubení. Například u podchlazení je zásadní rychle reagovat zahřátím postiženého, avšak bez použití přímého tepla, což může poškodit kůži.

Kromě fyzických aspektů první pomoci je důležité si být vědom i psychologického dopadu krizových situací. Schopnost udržet klid a přístupnost v krizové situaci může pomoci stabilizovat emocionální stav zraněné osoby, což je často stejně důležité jako ošetření fyzických zranění.

Poskytování první pomoci v extrémních situacích vyžaduje praxi a přípravu. Pravidelný trénink a přezkoumání základních technik a procedur může zajistit, že budete připraveni jednat efektivně a rychle, když to bude nejvíce potřeba.

V. Potrava

V kontextu přežití je zajištění potravy důležité, ale není to první prioritou. Na rozdíl od vody, kterou člověk potřebuje pravidelně, může být bez potravy člověk schopen vydržet i několik týdnů. Základním pravidlem je, že člověk může bez potravy přežít přibližně tři týdny, což dává čas na zajištění dalších klíčových potřeb, jako je voda a bezpečné útočiště.

Přesto je důležité mít strategii pro získávání potravy. Dlouhodobě trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy, sušené maso, ořechy a energetické tyčinky, by měly být součástí vaší nouzové zásoby. Tyto potraviny nevyžadují přípravu, mají vysoký obsah energie a mohou být skladovány po dlouhou dobu.

Pro ty, kteří jsou schopni a mají znalosti, může být lov, rybolov nebo sběr jedlých rostlin a plodů cenným zdrojem potravy. Tyto dovednosti však vyžadují jisté znalosti a praktické zkušenosti, což nemusí být pro každého dostupné nebo praktické, zejména v neznámém prostředí.

Je důležité si uvědomit, že hledání potravy by nemělo odvádět pozornost od důležitějších úkolů, jako je zajištění čisté vody a bezpečného útočiště. V prvních fázích krizové situace je často nejlepší spoléhat na předem připravené zásoby, které umožňují soustředit se na další aspekty přežití, než se vydávat na riskantní hledání potravy.

V každém případě je důležité mít plán, jak zajistit potravu, ale v kontextu celkové strategie přežití by potrava neměla být vnímána jako bezprostřední nutnost. Připravenost a schopnost prioritizovat klíčové aspekty přežití může znamenat zásadní rozdíl v situaci, kdy je každá minuta cenná.

VI. Plánování a příprava

Plánování a příprava pro situace dlouhodobého globálního konfliktu vyžadují komplexní přístup, který nejen zajišťuje vaši bezpečnost, ale také posiluje vaše šance na přežití prostřednictvím spolupráce a strategického umístění zdrojů. Klíčovým prvkem je vytvoření a udržování mrtvých schránek, které jsou tajně rozmístěné na strategických místech a obsahují zásoby, důležité dokumenty a komunikační zařízení. Tyto schránky poskytují základnu pro situace, kdy je nutné rychle reagovat na změny nebo když jsou standardní zdroje nedostupné.

Dalším důležitým aspektem přípravy je promyšlení komunikace a setkání s důvěryhodnými osobami. V době krize, kdy standardní komunikační kanály mohou selhat, je důležité mít předem stanovený plán, jak a kde se setkat s těmito osobami. Tato setkání mohou sloužit k výměně informací, sdílení zdrojů a vzájemné podpoře. Výběr bezpečných a snadno dostupných míst pro setkání je klíčový, stejně jako alternativní komunikační metody, jako jsou satelitní telefony nebo krátkovlnné rádia, které umožňují udržovat spojení i v nejistých časech.

Propojení těchto dvou aspektů přípravy — mrtvých schránek a plánovaných setkání s důvěryhodnými osobami — vytváří robustní systém, který posiluje vaši schopnost čelit nejen nepřátelským akcím, ale i dalším výzvám, které mohou vzniknout během dlouhodobého konfliktu. Tento integrovaný přístup zajišťuje, že máte nejen prostředky k přežití, ale také síť podpory, která může být rozhodující pro vaši dlouhodobou rezistenci a schopnost navigovat skrze nejisté časy.

Jak a kde se (ne)pohybovat a ukrýt

Strategie pohybu a volba místa pro ukrývání zásadní pro minimalizaci rizik a zajištění bezpečnosti. Zde je několik klíčových aspektů, které byste měli zvážit při plánování svého pohybu a výběru úkrytu:

Vyhněte se rušným a hustě osídleným oblastem

Městské oblasti a jiné hustě osídlené lokality mohou být v prvních fázích krize vysoce rizikové z důvodu potenciálního chaosu, násilí a přetížení zdrojů. Ve městech je také vyšší pravděpodobnost přepadení, okradení nebo jiných forem agresivního chování. Pokud se situace zhorší, doporučuje se přesunout do méně osídlených oblastí, kde jsou interakce s potenciálně nebezpečnými osobami méně pravděpodobné.

Hledejte přirozeně chráněné oblasti
Při výběru místa pro dočasný nebo trvalý úkryt hledejte oblasti, které nabízejí přirozenou ochranu před prvkami i lidmi. Lesy, skalnaté oblasti nebo terénní nerovnosti mohou poskytovat nejen skrýš před nepřátelskými pohledy, ale také ochranu před extrémními povětrnostními podmínkami. Přirozené bariéry, jako jsou kopce nebo husté lesy, mohou omezit přístup a ztížit lokalizaci vašeho tábora.

Minimalizujte vaši viditelnost a slyšitelnost
Když se rozhodnete pro místo k ukrývání, dbejte na to, aby vaše přítomnost byla co nejméně nápadná. Vyhněte se táboření blízko cest nebo vodních zdrojů, které mohou být pravidelně navštěvovány. Používejte techniky maskování, abyste zakryli svůj tábor a zredukovali zvukové projevy.

Plánujte podle počasí
Počasí může významně ovlivnit vaši schopnost udržet se na bezpečném místě. Vyhýbejte se oblastem, které jsou náchylné k povodním, sesuvům půdy nebo extrémním teplotám. Vždy sledujte předpověď počasí a připravte se na možné změny v podmínkách.

Používejte strategické trasy pohybu
Při pohybu mezi lokalitami vybírejte trasy, které minimalizují vaši expozici. Vyhněte se hlavním silnicím a otevřeným polím, kde můžete být snadno vidět. Pohybujte se spíše za šera nebo v noci, což snižuje pravděpodobnost detekce.

Tato strategie pohybu a volba místa pro ukrývání jsou zásadní pro udržení vaší bezpečnosti v nestabilních a potenciálně nebezpečných podmínkách. Plánování a uvážlivý výběr lokalit mohou značně přispět k vaší schopnosti zůstat nepozorován a ochránit se před vnějšími hrozbami.

Nesnažte se opevnit v bytě

Jak vidíte, tak například hromadění obrovského množství střeliva a zbraní v třípokojovém bytě ve třetím patře nedává smysl, protože jednak je střelivo hrozně těžké, druhak svůj byt neodkážete dlouhodobě bránit, protože v případě znefunkčnění všech služeb jako jsou voda, odpady, elektřina, vytápění nebo v případě požáru atp. nebudete schopni v bytě přežít. V případě že se snažíte opevnit v domě na samotě, máte o něco větší šance, ale určitě ne sami.

Naučte se pracovat s mapou nespoléhejte se na elektřinu
Při konfliktech nebo katastrofách, kdy běžné technologie selhávají a elektrický proud není dostupný, se znalost orientace pomocí kompasu a mapy stává neocenitelnou dovedností. Spoléhání se výhradně na GPS může být riskantní, neboť signál může být rušen nebo úplně nedostupný.

Umění orientace s mapou a kompasem poskytuje nezávislost na elektrické energii a umožňuje efektivní navigaci v terénu za jakýchkoli okolností. Kompas je spolehlivý, nevyžaduje elektrickou energii a funguje i v náročných podmínkách. Mapa poskytuje široký přehled o terénu, významných orientačních bodech a možných trasách pohybu.

Ovládání těchto tradičních navigačních nástrojů je také klíčové pro plánování tras v neznámém prostředí a může být rozhodující pro bezpečné dosažení cíle nebo rychlou evakuaci. Základní dovednosti v čtení mapy a používání kompasu by měly být součástí základní výbavy každého, kdo se pohybuje v přírodě nebo může čelit situacím, kde moderní technologie selžou.

Psychologie přežití

V kontextu globálního konfliktu je psychologie přežití klíčovou složkou vaší připravenosti. Pochopení, jak zvládat stres a udržet klid v extrémních situacích, může zásadně ovlivnit vaši schopnost přežít. V krizových momentech, kdy může dojít k intenzivnímu stresu a strachu, je zvládání emocí nezbytné pro efektivní rozhodování a zachování duševní pohody.

Techniky pro zvládání stresu, jako je hluboké dýchání a meditace, jsou neocenitelné. Pravidelná praxe těchto technik vás udrží v klidu a pomůže vám zůstat centrováni během nepředvídatelných událostí. Mentální příprava na různé scénáře vám umožní rychleji a efektivněji reagovat, když se ocitnete v krizi. Vytvoření plánu a promyšlení možných kroků předem může zmírnit paniku a zvyšovat vaši sebedůvěru.

Stanovení malých, dosažitelných cílů vám umožní sledovat váš pokrok a udržet motivaci i v dlouhodobém konfliktu. Toto je zvláště důležité pro začínající preppery, kteří se možná teprve učí, jak se orientovat v náročných situacích. Každý malý úspěch posiluje vaši schopnost čelit dalším výzvám.

Rozvoj osobní odolnosti je nezbytný. Vystavování se menším stresovým situacím a učení se, jak na ně reagovat, může zlepšit vaši schopnost zvládat větší krize. Příprava a trénink vám pomohou budovat důvěru ve vaše schopnosti a zvyšují vaši odolnost proti nepředvídatelným událostem.

Při interakci s ostatními buďte opatrní. V době globálního konfliktu může být těžké rozeznat, kdo má dobré úmysly. Je důležité být obezřetný a vybírat si, komu důvěřovat. V některých případech může být strategicky nejlepší udržovat si odstup, dokud nebudete schopni lépe posoudit situaci.

Tento integrovaný přístup k psychologii přežití zdůrazňuje důležitost přípravy, praxe a přístupu k řešení krizí, který je zásadní pro preppery začínající se připravovat na možné globální konflikty. Správné zvládnutí těchto dovedností může být klíčové pro vaši schopnost úspěšně navigovat skrze nejisté časy.

Author: prodej-zbrani