obchod@nakupzbrane.cz
+420 778 058 600

Rozdíl mezi klasickým a prizmatickým kolimátorem

Prodej zbraní online > Informace a články > Eshop > Rozdíl mezi klasickým a prizmatickým kolimátorem

Rozdíl mezi klasickým a prizmatickým kolimátorem

Posted by: prodej-zbrani
Category: Eshop, Informace

Klasický versus Prizmatický Kolimátor: Komplexní Pohled

V rámci moderních střeleckých aplikací hrají klíčovou roli optické přístroje známé jako kolimátory. Přinášejí neocenitelné vylepšení v oblastech přesnosti a rychlosti střelby, přičemž existují různé typy těchto zařízení, z nichž každé nabízí jedinečné výhody. V tomto článku se podíváme na dva hlavní typy – klasické a prizmatické kolimátory – a poskytneme podrobné technické srovnání obou.

Klasický (reflexní) kolimátor

Klasický kolimátor

Klasický tzv. reflexní kolimátor, známý také jako “red dot sight”, je nejběžnější formou kolimátoru. Jeho funkčnost je založena na principu odrazu světla. V tomto systému se světlo z LED diody odráží od speciální vrstvy, která je nanesena na skleněnou nebo plastovou plochu, a odráží se zpět k oku střelce. Tato vrstva odráží pouze světlo o určité vlnové délce, typicky červené nebo zelené, zatímco ostatní barvy procházejí.

Toto vyústí v to, že střelci vnímají červenou (nebo zelenou) tečku jako superponovanou na cíli. Světlo je kolimováno, což znamená, že tečka zůstává v cíli bez ohledu na úhel, pod jakým se střelec dívá do kolimátoru. Tento fakt přináší obrovské výhody pro rychlé akce, kdy není možné nebo vhodné seřizovat oko s tradičními mířidly.

Dále, jak klasické, tak prizmatické kolimátory umožňují seřízení ve vertikální (výškové) a horizontální (boční) rovině. To umožňuje střelci přizpůsobit mířidlo podle specifických potřeb a podmínek, čímž se zvyšuje účinnost a přesnost střelby.

Prizmatický kolimátor

Prizmatický kolimátor

Prizmatický kolimátor funguje na odlišném principu. Prizmatický kolimátor používá prizmu k refrakci, neboli lomení světla. Prizma v tomto kontextu je typ optické součástky, který se používá k ohybu světla. Prizma je hranolovitý objekt s minimálně dvěma plochami, které tvoří úhel.

Když světlo prochází prizmatem, mění se jeho směr. Je to dáno přechodem světla z jednoho prostředí (v tomto případě vzduchu) do jiného prostředí (sklo nebo jiný materiál prizmatu) a zpět. To umožňuje prizmatickému kolimátoru změnit trajektorii světelných paprsků tak, že vytváří obraz, který střelec vidí, když se dívá skrz zařízení.

Prizmatické kolimátory nabízí výhodu v tom, že mohou být kompaktnější než jejich klasické protějšky, protože prizma může měnit směr světla vícekrát uvnitř jednoho malého bloku. Dále prizma umožňuje vytvoření vrytého záměrného kříže, který je viditelný i v případě selhání elektroniky mířidla. Záměrný kříž je obvykle vrytý přímo do prizmatu a může být podsvícen pro lepší viditelnost v různých světelných podmínkách, a to opět typicky červenou nebo zelenou barvou.

Který kolimátor vybrat

Klasické kolimátory a prizmatické kolimátory se mohou na první pohled zdát podobné, ale jak jsme si ukázali, jejich konstrukce a fungování mají klíčové rozdíly. Klasické kolimátory, s jejich jednoduchým a přímým způsobem manipulace se světlem, jsou výjimečné ve své schopnosti rychlé a snadné akvizice cíle. To je zvláště užitečné v rychle se měnících a dynamických střeleckých situacích. Také díky svému systému seřizování v horizontální i vertikální rovině poskytují střelci jistotu a flexibilitu, jaké mohou potřebovat.

Na druhé straně, prizmatické kolimátory, s jejich kompaktním designem a jedinečným využitím lomu světla, poskytují jiný soubor výhod. Jejich menší rozměr a hmotnost mohou být klíčové pro střelce, kteří potřebují udržet svou výbavu co nejlehčí a nejpřenosnější. Výhoda vrytého záměrného kříže, který je viditelný i při selhání elektroniky, může být zásadní v situacích, kde je spolehlivost klíčová.

Při rozhodování mezi klasickým a prizmatickým kolimátorem je tedy třeba vzít v úvahu specifické potřeby a situace střelce. Klasický kolimátor je vhodný pro střelbu na krátké a střední vzdálenosti a je ideální pro rychlé akce, kde je potřeba okamžité zaměření cíle. Prizmatický kolimátor je zase ideální pro střelbu na delší vzdálenosti a pro situace, kde je potřeba přesnějšího zaměření cíle. Bez ohledu na výběr, oba typy kolimátorů poskytují širokou škálu možností a představují cenný nástroj pro každého střelce.

Klasický kolimátor - zobrazení

Zatímco klasické kolimátory zobrazují standardně pouze tečku níže, přizma kolimátory mají možnost různých osnov. Ukázku zobrazení klasického kolimátoru vidíte na obrázku níže.

Klasický kolimátor zobrazení

Prizmatický kolimátor - zobrazení

Prizmatické kolimátory mohou zobrazovat jak tečku, tak různý typ osnovy což záleží na výrobci. Některé jsou dokonce určeny pro konkrétní typ zbraně (AK/AR atp) Na obrázku níže vidíte jednu z nich

Prizmatický kolimátor osnova

Možnosti rozšíření o moduly

Další významnou výhodou jak klasických, tak prizmatických kolimátorů je jejich schopnost integrace s přídavnými zvětšovacími moduly. Tato rozšíření, často nazývaná “magnifiery”, umožňují střelcům přepnout mezi základním a zvětšeným zobrazením, aniž by museli měnit celé mířidlo. To je zvláště užitečné v situacích, kdy střelec potřebuje přizpůsobit se měnícím se střeleckým vzdálenostem a podmínkám.

Přídavné zvětšovací moduly jsou k dispozici v různých úrovních zvětšení, často v rozmezí od 2x do 6x, což poskytuje střelcům značnou flexibilitu. Navíc, některé z těchto modulů umožňují rychlé přepínání mezi zvětšením a standardním zobrazením, což umožňuje rychlou adaptaci na dynamické střelecké situace. Bez ohledu na to, zda používáte klasický nebo prizmatický kolimátor, možnost rozšíření o zvětšovací modul je významnou výhodou, která dále zvyšuje užitnou hodnotu těchto optických přístrojů.

Mimo tyto dva druhy, tedy reflexní a prizmatický, existují také holografické kolimátory, ale o těch si něco napíšeme příště.

Kolimátory a zvětšovací moduly na Nakupzbrane.cz

Na našem eshopu najdete širokou nabídku jak klasických, tak prizmatických kolimátorů od různých výrobců. Typicky jsou nejoblíbenějšími značkami Vortex Optics a Primary Arms. Zároveň zde najdete také velkou škálu zvětšovacích modulů pro tyto kolimátory v rozumných cenových relacích.

Author: prodej-zbrani